avatar

Bank Pekao S.A.

Street
Grzybowska 53/57
Postal code
00-844
City
Warszawa
Description
Bank Pekao to instytucja o bogatej historii, w której od samego początku kluczową rolę odgrywało nie tylko świadczenie usług finansowych, ale bycie blisko rodaków i ich potrzeb. Założony w 1929 r. Bank Polska Kasa Opieki m.in. finansował biblioteki i fundował stypendia dla zdolnej młodzieży. Dziś również należy do grona organizacji angażujących się w inicjatywy o charakterze społecznym i kulturalnym. Bank jako instytucja wysoce odpowiedzialna, wspiera i promuje sztukę. Inwestowanie w nią traktuje jako jeden z elementów swojej filozofii. Bank może pochwalić się dziś imponującym zbiorem około 1200 dzieł sztuki. Przez wiele lat w wyniku fuzji, przejęć i inwestycji własnych, tworzył wyjątkową kolekcję wartościowych eksponatów. Składają się na nią prace klasyków, takich jak Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Wojciech Kossak, Julian Fałat, Józef Mehoffer czy Zygmunt Waliszewski. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł. Kod BIC (Swift) PKOPPLPW Kod IBAN 1240

Artworks